Till innehåll på sidan

Gullingeskolan

Gympasalen

Skolgården

Idrott

Förskoleklassen

Lågstadiet

Mellanstadiet

Gullingeskolan satsar på kvalitet i undervisningen för att ge våra elever största möjliga chans att lyckas i studierna och som unga människor.

                                  Gullingeskolan

Den lilla skolan för elever med stora drömmar.   

"Det gemensamma arbetet i Gullingeskolan syftar till att befrämja en god kunskapsutveckling samt att skapa trygghet och trivsel för alla elever och vuxna."         

Vi är en F-6 skola med cirka 300 elever och omfattas dessutom av grundsärskola samt fritidshem. Vi ligger centralt beläget i Tensta, nära kommunikationer. På promenadavstånd finns skogar och ängar med bland annat Järvafältet, Eggeby gård, Spånga by, Spånga IP och Tensta simhall som vi använder i vår undervisning.

Vår engagerade och kompetenta personal ser det kollegiala lärandet som en viktig del i utvecklingen av vår verksamhet för att ge våra elever en hög kunskapsutveckling. Att följa aktuell forskning och fortbilda personalen kontinuerligt är därför viktigt för oss för att kunna möta och utmana alla elever på bästa sätt.

Gullingeskolan, satsar på kvalitet i undervisningen och på fritidshemmet för att ge våra elever största möjliga chans att lyckas i studierna och som unga människor. Det är självklart för oss att inrikta oss på språkutvecklande arbetssätt, inkludering och värdegrundsarbete. Gullingeskolan är en dynamisk skola som präglas av höga förväntningar på elever och personal. Här samlas många olika kulturer för att lära av och med varandra.

Välkomna!

Anmäl_frånvaro

Anmäl frånvaro

Anmäl ditt barns frånvaro innan kl. 08.00 varje dag ditt barn är frånvarande. Anmäl frånvaron på Skolplattformen.

Skolplattformen

I den kommunala grundskolan använder alla elever och lärare Skolplattformen dagligen. Det är ett verktyg som underlättar planering och lärande.

Ingress: 
Gullingeskolan satsar på kvalitet i undervisningen för att ge våra elever största möjliga chans att lyckas i studierna och som unga människor.