Teknik

Gullingeskolans satsning på naturkunskap och teknik är unik. Vi är en av få F-6 skolor i landet som har en egen tekniksal. Salen är fullutrustad med material och verktyg.

Samtliga elever får redan från åk 1 undervisning i ämnet teknik i halvklasser. Avsnitten inom ämnet bygger på varandra från årskurs till årskurs. Detta ger en naturlig repetition av tidigare avsnitt för att befästa kunskapen och med en stegrande svårighetsgrad. 

Dela: