Fritidshem

Antal: 14

 • Tellus

  På fritidsavdelningen Tellus går grundsärskolans elever. Våra lokaler hittar ni i Hus B en trappa upp.

 • Satelliten

  På Satelliten går elever från åk.2 och åk 3. Satelittens lokaler ligger i Hus C en trappa upp.

  Vi som arbetar på Satelliten heter Salma, Wissam (vikarie för Karin), Samir, Kefa, Farton och Nikos. Vi nås på telefonnummer 08-508 03 958

 • Solen

  På Solen går elever från åk 1.
  Solens lokaler ligger i A-huset Port A4.

  Vi som arbetar på Solen heter Zandra, Peter och Mirna. Vi nås på telefonnummer: 08-508 03 946

 • Kometen

  På Kometen går elever från förskoleklass
  Kometen har sina lokaler i B-huset. 

 • En meningsfull fritid

  Fritidsklubben är till för elever som går i klasserna 4-6. Klubben har öppet mellan 13:30-16:30. Mellanmål serveras varje dag i matsalen.
  På Klubben arbetar vi aktivt med att eleverna ska trivas och att de ska känna trygghet och gemenskap.

  Läs mer på Klubbens egen sida

 • Fritids

  Efter skoldagens slut har eleverna möjlighet att delta i fritidshemmens och fritidsklubbens aktiviteter.

  Kategorier: