Frånvaro

När man av någon anledning inte kan närvara under skolans schemalagda tid är man frånvarande. Det kan vara på grund av en förkylning såväl som en planerad semesterresa.

All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom frånvaroanmälan och planerad genom en ledighetsansökan.

Antal: 3

 • Ledighetsansökan

  All ledighet utöver skolans planerade lovdagar måste anmälas minst 2 veckor i förväg. Lämna in ledighetsansökan till din klassföreståndare.

  Ledighetsansökan (3 MB, docx)
  Kategorier:
 • Anmäl frånvaro

  All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag du är frånvarande. Du kan anmäla frånvaron direkt på skolwebben eller på två nummer:

  08-50803940 (telefonsvarare)
  073-0121740 (sms)

  Det finns även en app att ladda ner Anmäl frånvaro till iPhone, Android och Windows phone.

  Kategorier: