Skolledning

Skolledningen utgörs av rektor Tomas Andersson, biträdande rektor Tarja Rämö Mäkelä och biträdande rektor Lina Falk Wik.

Rektor och biträdande rektorer finns båda på plats för besök vid expeditionen. Säkrast är att i förväg boka en tid med respektive person om det är något speciellt du vill ta upp. 

Ett par gånger om året publicerar vi dessutom rektorsbrev, där du kan läsa om höjdpunkterna från läsåret som gått.