Om skolwebben

skolwebb.stockholm.se/

Stockholm Skolwebb  är en e-tjänst som Stockholms stad tillhandahåller till alla kommunala grundskolor i kommunen. Gullingeskolan använder Stockholm Skolwebb för att hantera våra elevers dokumention, tex skriftliga omdömen, frånvaro och schema. Där finns också info från skolan. Stockholm Skolwebb är en plattform som samlar olika verktyg för att underlätta lärarens administrativa arbete, erbjuda vårdnadshavare tillgång till information om sina barn via Internet samt stödja det pedagogiska arbetet i skolan.
 

Hur kommer jag igång? 
För att kunna logga in på Skolwebben måste du ha e-legitimation eller bank-id som du kan få från din bank, Posten eller Telia.  Det är också viktigt att du har en uppdaterad webläsare.
 

Support för Stockholms Skolwebb
Vårdnadshavare som använder Stockholm Skolwebb ska vid problem med inloggning vända sig till stadens e-support.
Andra supportfrågor kan du få svar på här Skolwebbsupport 

Telefonnummer till felanmälan: 08-50800508

Observera! När vårdnadshavare har problem inne i Stockholm Skolwebb skall denne vända sig till skolan, mentor eller Skolwebbsansvarig. Som sedan anmäler felet via Servicecentrum.
 

Personuppgiftslagen (PuL) 
Personuppgiftlagen (PuL) reglerar de juridiska förutsättningarna för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Eftersom Stockholm Skolwebb innehåller information som rör ditt barns skolgång är vi som myndighet skyldiga att informera Dig som vårdnadshavare att vi behandlar sådana uppgifter digitalt.
 

Säkerhet i Stockholm Skolwebb 
Stockholm Skolwebb autentiserar (godkänner) alla sina användare via Stockholm stads centrala säkerhetsprodukt. Detta betyder att du som vårdnadshavare använder
e-legitimation/BankID för att logga in mot Stockholm Skolwebb. Du måste inneha det faktiska vårdnadshavarskapet för barnet för att kunna logga in. Särkerhetsprodukten kontrollerar detta innan inloggning godkänns. Detta gör att inloggningen kan ta någon minut. Mer om hur inloggningen går till för dig som vårdnadshavare finner du under rubriken ”Logga in första gången” i Användarmanualen. För att ge en hög säkerhet till vår portal måste även personal, när de befinner sig utanför stadens nät, använda sig av engånglösenord. Elever har en enklare inloggning och därför är också deras åtkomst till olika dokument begränsad.

Dela: