Om skolan

Gullingeskolan satsar på kvalitet i undervisningen för att ge våra elever största möjliga chans att lyckas i studierna och som unga människor.

Det är självklart för oss att inrikta oss på språkutvecklande arbetssätt, inkludering och värdegrundsarbete. 

Vi är en skola i stark utveckling och i år satsar vi på att öka lärarnas kompetens genom att de utbildas i Challenging Learning. Vi vill utmana våra elever genom att utveckla deras tänkande och lärande mot en högre måluppfyllelse.

Till vår skola kommer varje dag cirka 300 elever från förskoleklass till år sex. Vi har en personalstyrka på cirka 70 duktiga personer som samverkar för att utbilda och utveckla våra elever. Skolledningen består av en rektor och två biträdande rektorer. Vi har ett flertal specialpedagoger som i nära samarbete med lärare anpassar undervisningen för elever med särskilda behov.

På Gullingeskolan finns också grundsärskola för elever från förskoleklass till år 6. Grundsärskolan är en egen skolform för elever som inte har möjlighet att nå upp till grundskolans kunskapsmål. Våra klasser har färre elever och fler personal än grundskolans klasser i motsvarande åldersgrupper och lokalerna är anpassade för elevernas behov.

Förutom lärare och fritidshemspersonal arbetar också en bibliotekarie i vårt fina bibliotek. Biblioteket är öppet på raster och är välbesökt.  På skolan finns en skolsköterska som arbetar heltid samt en skolpsykolog som arbetar flera dagar i veckan. Vi satsar extra resurser på vår skolmåltid för att vi vet att en bra skollunch är viktig för att eleverna ska kunna lära sig maximalt. Vi erbjuder också frukost varje dag i vår fina matsal.

Gullingeskolan har en god digital standard vilket innebär bland annat att varje klassrum är utrustat med en Activeboard. Dessutom använder vi Ipads och datorer som digitala verktyg.Skolans IKT-team arbetar tillsammans med vår ITsamordnare för att elever och personal ska utveckla sin digitala kompetens.

För oss är det viktigt att skapa trivsel och trygghet för våra elever.  I våra brukarundersökningar ser vi också att vi lyckas med det. Vår trygghetsgrupp består av kompetent och erfaren personal som arbetar aktivt med att främja och förebygga likabehandling och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Gullingeskolan ligger mitt i Tensta nära grönområden som ger stora möjligheter till naturstudier och friluftsliv. Både skogar och ängar finns på promenadavstånd och vi använder bland annat Järvafältet, Eggeby gård, Spånga by, Spånga IP och Tensta simhall i vår undervisning.

 

Välkommen till oss!

Kategorier:

4-6

I årskurserna 4-6 blir utbildningen både bredare och djupare och eleverna får lära sig att ta mer eget ansvar för sina studier och bli mer självständiga.

1-3

I årskurserna 1-3 börjar eleverna att utforska skolans alla ämnen.

Ingress: 
Gullingeskolan satsar på kvalitet i undervisningen för att ge våra elever största möjliga chans att lyckas i studierna och som unga människor.