Nära till konst

”Siri, roten och den observerade luftfuktigheten”

 

Konstnären Pia Sandström har hämtat inspiration från Siri Derkerts verk ”Ren luft-rent vatten”, som också finns på Gullingeskolan.

Tillsammans med eleverna har konstnären lyft fram frågor och tankar kring ORTEN och ROTEN och poetiska kopplingar mellan avskurna rötter och att vara rotad i orten.

Verket har tillkommit som en del av ett projekt om skolkonsten i Tensta, initierat av Stockholm Konst och Tensta Konsthall.

En högtidlig invigningsceremoni hölls i skolan den 22/3 2017 i närvaro av skolans elever och personal, representanter från Stockholm Konst och Tensta konsthall och konstnären själv. 

Dela: