Grundsärskolan

Grundsärskolan består av en klass, med inriktning mot ämnen samt ämnesområden. Vi har skola och fritids i samma lokaler. I klassen arbetar två lärare och flera assistenter.
Vi arbetar med en tydlig struktur och använder bilder och tecken som stöd utifrån varje elevs behov.
Vi har tillgång till Active board, datorer samt iPads i undervisningen. Vi arbetar även med NTA (Naturvetenskap och Teknik för alla).
Våra lokaler är ljusa och trevliga och vi har eget kök där vi kan baka och äta vårt mellanmål.

Dela: