Grundsärskolan

Klass Tellus, Gullingeskolans grundsärskola

I klass Tellus går vår skolas elever i ljusa nyrenoverade lokaler, i åldersblandade grupper som läser mot ämnen och ämnesområden.

Vi arbetar tematiskt ämnesövergripande, så att våra elever ska få en helhet i sitt lärande.

Fokus är kommunikation via språk, bild och teckenstöd.

Vi har  ett TBA inspirerat arbetssätt, tillämpad beteendeanalys, att vi ger våra elever strategier både i lärandet och i sin sociala utveckling.

Fokus ligger också på den motoriska utvecklingen. Att få stora möjligheter att träna sin kropp i simlek, simskola och i träningsaktiviteter.

Grundsärskolan är en naturlig del i övriga skolan då vi följer och deltar i skolans alla områden och aktiviteter.

Skola och fritids i samma lokaler, samma personal, över hela dagen.

 

Dela:
Kategorier: