Fritids

Fritidshemmet - en del av skolan

Efter skoldagens slut har eleverna möjlighet att delta i fritidshemmens och fritidsklubbens aktiviteter.

Personalen på fritids finns även med i klassrummen under skoldagen och får på så sätt en helhetsbild över elevernas hela skoldag.

Fritidshemmen är öppna för elever från förskoleklass upp till årskurs 3, fritidsklubben är öppen för elever i årskurs 4-6.

Förutom fritidshemmens aktiviteter kan eleverna delta i aktiviteter från Idrottslyftet.

Morgonfritids (6:30-8:00) och kvällsfritids (16:15-18:00) hittar ni i B huset avdelning Klubben. Telefonnummer till Klubben är 08-508 03 951 eller 076-120 39 55.

På Gullingeskolan har vi fem olika fritidsavdelningar som är åldersintergrerade. 

Tellus

På fritidsavdelningen Tellus går grundsärskolans elever. Våra lokaler hittar ni i Hus C en trappa upp. Vi nås på telefonnummer 08-508 03 954  eller 076 12 03 954

Kometen

På Kometen går elever från förskoleklass. Kometen har sina lokaler i A-huset port A4. Vi nås på telefonnummer: 08-508 03 955  eller  076 12 03 955

Solen

På Solen går elever från åk 1. Solens lokaler ligger i B-huset, port B3. Vi nås på telefonnummer: 08-508 03 946  eller  076 12 03 946

Satelliten

På Satelliten går elever från åk.2 och åk 3. Satelittens lokaler ligger i Hus B, port B3. Vi nås på telefonnummer 08-508 03 958  eller  076 12 03 958

Fritidsklubben

På Klubben arbetar vi aktivt med att eleverna ska trivas och att de ska känna trygghet och gemenskap tillsammans med kompisar och personal på Klubben. Verksamheten ska vara ett komplement till skolan och vi vill erbjuda eleverna en meningsfull fritid som utgår från elevernas intressen och kunskaper. Vi strävar även efter att skapa utrymmen för såväl fysiska aktiviteter som lugna platser där man bara kan vara.

Vi försöker erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter som barnen tycker är roliga och stimulerande. Vi har ett fast aktivitetsschema under läsåret där vi bl.a. samarbetar med olika föreningar för att ge en eleverna inblick samt tillfälle att pröva på olika idrotter. Eleverna får själva välja vilka aktiviteter som passar för dem.

Ni når oss på telefonnummer 08-508 03 951  eller  076 12 03 951

Dela:
Kategorier: