Fritids

Efter skoldagens slut har eleverna möjlighet att delta i fritidshemmens och fritidsklubbens aktiviteter.
På Gullingeskolan har vi fem olika fritidsavdelningar som är åldersintergrerade. Personalen på fritids finns även med i klassrummen under skoldagen och får på så sätt en helhetsbild över elevernas hela skoldag. Fritidshemmen är öppna för elever från förskoleklass upp till årskurs 3, fritidsklubben är öppen för elever i årskurs 4-6.
Förutom fritidshemmens aktiviteter kan eleverna delta i aktiviteter från Idrottslyftet.

Morgonfritids (6:30-8:00) och kvällsfritids (16:15-18:00) hittar ni i B huset avdelning Klubben. Telefonnummer till Klubben är 08-508 03 951 eller 076-120 39 55.

Dela: