Förskoleklass

Förskoleklass

Som 6-åring börjar man sin resa som elev på Gullingeskolan. Förskoleklass är en mjuk övergång mellan förskola och grundskolan. Här får barnen sin första kontakt med olika skolämnen på ett lekfullt och lustfyllt sätt. Eleverna får även träna på att bli självständiga i större grupper och här möter de sina första skolkamrater.
Efter ett år i förskoleklass är eleverna väl förberedda för skolan och sin vidare kunskapsutveckling.
 

Dela:
Kategorier: