Fantastiska raster

Rasterna är en viktig del av elevernas hela skoldag.
Under varje rast så ansvarar fritidspersonalen för olika aktiviteter som eleverna själv kan välja och delta i. Aktiviteterna utgår från elevernas egna intressen men vi försöker alltid introducera nya lekar för att ge eleverna fler alternativ till sitt lekande.
De aktiviteter vi erbjuder kan vara allt från fotboll och bandy till luffarschack och dragkamp.

Förutom den ordinarie rast verksamheten anordnar vi skolgårdensdag en gång i månaden på Gullingeskolan.

Under skolgårdensdag är all fritidspersonal ute på samtliga raster och håller i en mängd olika aktiviteter beroende på årstid.
Eleverna väljer själva vilken aktivitet som de vill delta i.

Genom en bra rast verksamhet skapar vi förutsättningar för en god trivsel, sammanhållning och trygghet på Gullingeskolan men dessutom bidrar det till en ökad studiero på lektionerna. Vi tror oss ha hittat receptet på hur man ordnar fantastiska raster.

Dela: