En meningsfull fritid

På Klubben arbetar vi aktivt med att eleverna ska trivas och att de ska känna trygghet och gemenskap tillsammans med kompisar och personal på Klubben. Verksamheten ska vara ett komplement till skolan och vi vill erbjuda eleverna en meningsfull fritid som utgår från elevernas intressen och kunskaper. Vi strävar även efter att skapa utrymmen för såväl fysiska aktiviteter som lugna platser där man bara kan vara.

Vi försöker erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter som barnen tycker är roliga och stimulerande. Vi har ett fast aktivitetsschema under läsåret där vi bl.a. samarbetar med olika föreningar för att ge en eleverna inblick samt tillfälle att pröva på olika idrotter. Eleverna får själva välja vilka aktiviteter som passar för dem.

Vi som arbetar på Klubben heter Oktay Kilic och Barre Hussein och ni når oss på telefonnummer 08-508 03 951

Dela:
Kategorier: