Anmäl frånvaro

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag eleven är frånvarande. Du kan anmäla frånvaron direkt på Skolplattformen eller på två nummer: 08-508 03940 (telefonsvarare) eller 073-012 1740 (sms)

När eleven av någon anledning inte kan närvara under skolans schemalagda tid är hen frånvarande. Det kan vara på grund av en förkylning såväl som en planerad semesterresa.

All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom frånvaroanmälan och planerad genom en ledighetsansökan.

Att förtydliga: vårdnadshavare ska anmäla om eleven är frånvarande på grund av sjukdom. Om eleven är sjuk eller motsvarande ska skolan informeras om detta.

Du kan även anmäla frånvaron direkt på Skolplattformen.

Det finns även en app att ladda ner Anmäl frånvaro till iPhone, Android och Windows phone.

Dela:
Kategorier: