1-3

I årskurserna 1-3 börjar eleverna att utforska skolans alla ämnen.

I årskurserna 1-3 fortsätter eleverna sin resa på Gullingeskolan. Här får de möjlighet att utforska skolans alla ämnen. Vi lägger stor vikt på det svenska språket och arbetar med ett språkutvecklande arbetssätt i små klasser. Trygghet och arbetsro är viktigt för att eleverna ska känna nyfikenhet och ett lustfyllt lärande. Under dessa årskurser har eleverna samma lärare och klassrum samt ett nära samarbete med pedagoger från fritids så att elevens hela skoldag knyts ihop.

Dela:
Kategorier: