Musik

Välkomna till musik i årskurs F-6

Glädje och kommunikation......

Är en viktig ledstjärna i Gullingeskolans musikundervisning.

Att få möjlighet att uppleva och växa musikaliskt i samspel med andra ,och som person.

Att spela och sjunga tillsammans skapar samhörighet.

Eleven i centrum.
Musikämnet arbetar aktivt med språkutveckling,där svenska språket står i fokus.
Vi använder även mycket modern IT-teknik, som ActivInspire

Några mål: att alla elever erbjuds möjlighet att pröva minst 3-4 instrument,och kunna hantera något/några av dessa fram till årskurs 6
Läsa och spela efter enklare noter/ spela efter noter-melodier/ ackord och partitur.
Hantera / behärska minst 2 olika instrument i klassorkester.
Få möjligheter att utveckla sig själv med eget instrument,sång med mera.

 F-3 Arbetar vi aktivt med rytm,rörelse,ramsor, sånger,årstider,färger,djur
natur,matematik med mera.Det mesta för kropp och "knopp". 
I år 3 spelar vi dessutom Ukulele och skriver Raplåtar.
Samarbete sker också mellan klasserna, F-6 i olika sångsamlingar med mera.
Musikämnet samarbetar mellan skolans olika arbetslag och förskolor
4-6 Ligger huvudmomenten på ensemblespel.Gitarr,bas,klaviatur och trumset.
Instrumentkunskap,Digitalt musikskapande (Garageband,RadioApan,Jam studio och ButtonBass) samt musikteori.
1-6 Målen och momenten inkluderar Grundsärskolan
 

Vänskapssånger,FN-dagen,Lucia,julsamling,vårsångdag,Gullingedagen, sommaravslutning och tematiska sångsamlingar.Alla föräldrar är självklart hjärtligt välkomna till våra sång och musikdagar.

Musikämnet
 

 

Dela:
Kategorier: